Roman Madyanov

Leviathan

of Andrey Zvyagintsev with Vladimir Vdovichenkov, Elena Lyadova, Aleksey Serebryakov, Anna Ukolova, Roman Madyanov, Sergey Pokhodaev, Aleksey Rozin, Kristina Pakarina, Dmitriy Bykovskiy-Romashov, Lesya Kudryashova

Genrer Drama
Premieredato